Ekonomi
Giriş Tarihi : 16-11-2021 14:10   Güncelleme : 16-11-2021 14:10

Atıl Araziler Üretime Kazandırılıyor

Atıl Araziler Üretime Kazandırılıyor

Atıl Araziler Üretime Kazandırılıyor

Tarım arazisi olup kullanılmayan ve atıl durumda olan araziler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarıma kazandırılıyor.

Ülkemizde tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanımının sağlanmasına yönelik 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 6537 sayılı Kanun” kapsamında hazırlanan “Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri Hakkında Yönetmenlik” 13.04.2018 tarih ve 30390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce hazırlanan 31.10.2019 tarihli Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri İle İlgili Teknik Talimatta 29.10.2021 tarih ve E.60848138-249-3175656 sayılı yazısı ile yapılan değişiklik çerçevesinde taşınmaz sahiplerinin atıl (tarım arazisi olup kullanılmayan) durumda olan tarımsal parsellerini Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla kiralanmasını veya satılmasını istemeleri halinde İl ve İlçe Müdürlüklerince yardımcı olunacaktır.

Atıl durumdaki taşınmazını kiralamak veya satmak isteyen taşınmaz sahiplerinin parsel numaralarını içeren dilekçe ile birlikte 31.12.2021 tarihine kadar Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.