Eğitim
Giriş Tarihi : 13-07-2021 23:49   Güncelleme : 13-07-2021 23:49

PARLAIS Antik Kenti (Eğirdir – Barla) Araştırma Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklenecek

Isparta İli, Eğirdir İlçesi Barla Kasabası’nda yer alan Parlais Antik Kenti 2021-2023 yılları arasında TÜBİTAK “1001 Bı̇lı̇msel ve Teknolojı̇k Araştırma Projelerı̇nı̇ Destekleme Programı” kapsamında araştırılmaya başlanacaktır

PARLAIS Antik Kenti (Eğirdir – Barla) Araştırma Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklenecek

Isparta İli, Eğirdir İlçesi Barla Kasabası’nda yer alan Parlais Antik Kenti 2021-2023 yılları arasında TÜBİTAK “1001 Bı̇lı̇msel ve Teknolojı̇k Araştırma Projelerı̇nı̇ Destekleme Programı” kapsamında araştırılmaya başlanacaktır. “Parlais (Isparta, Eğirdir, Barla) Antik Kentinin Çevresel Arkeoloji Yaklaşımı Çerçevesinde Mekânsal Analiz ve İstatistik Yöntemler ile Araştırılması” başlıklı projenin yürütücülüğünü Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret ÖZCAN gerçekleştirecek. Proje kapsamı ve soruları bölgede 2012 yılından bu yana araştırma yapan “Kuzey Pisidia Yüzey Araştırma” ekibi arkeologları dışında çeşitli bilim dallarından araştırmacılar ile birlikte sürdürülecektir.

Projede, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen MYO, Kültürel Miras ve Turizm Programı Öğretim Görevlisi Arkeolog İlkay ATAV ve Dr. Öğretim Üyesi Jeofizik Mühendisi Hatice Evrim TÜTÜNSATAR araştırmacı olarak yer alacaktır.

Projenin amacı Isparta İli, Eğirdir İlçesi, Barla Kasabası’nda yer alan Roma İmparatorluk Dönemi koloni kentlerinden biri olan Parlais antik kentinin çevresel arkeoloji yaklaşımı ile araştırılmasıdır. Kentin araştırılmasında arkeoloji ve eski çağ tarihi metotları yanı sıra mekânsal analizlere imkân tanıyan coğrafi bilgi sistemleri, jeofizik ve tektonik alanlarının metotları uygulanacaktır. Proje Barla Kasabasının bilinmeyen tarihini açığa çıkarması açısından önem taşımaktadır.