Eğitim
Giriş Tarihi : 17-08-2021 17:31   Güncelleme : 17-08-2021 17:31

“Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü” Kuruldu

Toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek eğitim veren, araştırma yapan, hizmet sunan ve çözüm üreten Süleyman Demirel Üniversitesi, akademik gelişimini sürdürmeye devam ediyor

“Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü” Kuruldu

Toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek eğitim veren, araştırma yapan, hizmet sunan ve çözüm üreten Süleyman Demirel Üniversitesi, akademik gelişimini sürdürmeye devam ediyor.

Toplumsal katkı faaliyetleri sürdürülebilir kılınacak

Üniversitemizin toplumsal katkı politikalarının geliştirilmesi amacıyla “Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü” kuruldu. Bu kapsamda eğitim, araştırma – geliştirme, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel, sağlık ve spor faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal katkıya dönüştürülmesine destek sağlanacak.

Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörü Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt,  “Koordinatörlük, tüm fakülte, enstitü, yüksekokul, araştırma, uygulama ve eğitim merkezi, öğrenci toplulukları ve diğer birimlerle işbirliği içerisinde topluma hizmet etmeyi, toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi ve toplumun sürekli gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.” dedi.  

Toplumsal farkındalığı arttıracak faaliyet ve projeler üretilecek

Öğrenciler ve akademisyenler ile birlikte sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Prof. Dr. Kortholt, Sivil Toplum Kuruluşları ve sektör kuruluşları işbirliği ile toplumun her kesimine yönelik toplumsal duyarlılığı ve toplumsal farkındalığı arttıracak eğitim, konferans, seminer, faaliyetler ve projeler üretileceğini söyledi.